Šta je likovna kultura?

Objava

Likovna kultura stječe se promatranjem i istraživanjem svijeta boja i oblika koji te okružuju, opažanjem i proučavanjem umjetničkih djela te praktičnim radom na satu likovne kulture kroz koji razvijaš svoju maštu, sposobnost opažanja, kreativnost i svoj jedinstveni likovni izraz.Likovna kultura je umjetnost koja kao oblik komuniciranja koristi likovni jezik. Svrha likovne kulture je u tome da upućuje u likovno čitanje slike, kipa ili građevine.