Moja okolina, moja životna sredina

Objava

Okolina-okoliš, ili bolje rečeno prirodni okoliš.Okoliš je prirodno ili stvoreno okruženje u kojem žive čovjek i druga bića; ukupnost svih prirodnih i stvorenih vrijednosti, kojima svojim djelovanjem upravlja čovjek.