Testna zadaća - Koliko je sati?

Domaća zadaća

Učimo koliko je sati!

Za domaću zadaću napraviti sat sa kazaljkama od kartona.