Matematika

Domaća zadaća iz Matematike

Domaća zadaća

MATEMATIKANastavna jedinica Ravne i zakrivljene površiKakve su površine kod lopte, kakve kod valjka, kakve kod kvadra i kocke?- Učenici treba da usvoje šta je to ravna površ, a šta zakrivljena.* Kakva je površ na klupi? Sveska? Pernica?* Ko ima zakrivljenu površ na svojoj pernici? Olovka?.........Površi su granice ili međe između predmeta i okoline.- Analiziramo stranu 80. iz udžbenika. Slijedi rad na zadacima na str.